Č.Sml. Heslo     
 
VÝSTAVBA TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

MIRAMO spol. s r.o. je ryze českou, odborně kvalifikovanou soukromou firmou se specializací na výstavbu bezdrátových a telekomunikačních sítí ,anténních systému všech typů. Společnost, která byla do obchodního rejstříku zapsána v roce 1991 a kořeny vzniku firmy sahají až do roku 1990. Sídlíme ve vlastních prostorách, které dostatečně vyhovují výrobním, skladovým a servisním kapacitám. Máme vlastní výrobní, montážní a servisní týmy, které svou odbornou způsobilostí odpovídají nárokům na kvalitu procesu a jsme společností, která se snaží vycházet kladně všem nárokům zákazníků.

Pro své stávající i budoucí potencionální zákazníky jsme schopni zajistit komplexní řešení od zadání, přes projekci, zajištění stavebního povolení, vlastní výstavbu, kolaudaci až po závěrečné předání celého díla. Celý tento proces jsme schopni zajistit bez nutnosti průběžného financování. Od roku 1994 jsme zrealizovali několik stovek telekomunikačních stanic různých typů obtížnosti pro mobilní telefonii, datové a telekomunikační služby alternativních operátorů.

NAŠÍM HLAVNÍM CÍLEM JE VŽDY SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA.

Zajistíme Vám komplexní proces od převzetí zadání, přes vytipování vhodných lokalit k realizaci záměrů investora, posoudíme vhodnost a průchodnost umístění z hlediska vyjádření státních úřadů (Státní památkový úřad, Stavební úřad, KVÚSS, příslušné energetické závody). Seznámíme majitele (správce) objektu se záměrem investora, s obsahem případné NS a předběžně dohodneme cenu pronájmu vhodného prostoru. Z navržených lokalit vytipujeme zadavateli problematické lokality s důrazem na možná rizika. U instalaci mikrovlnných spojů v chráněném pásmu Vám zajistíme povolení na TESTCOMu. Zpracování kompletní projektové dokumentace, statického výpočtu, zapracování technologie včetně antén je naprostou samozřejmostí. Máme velké zkušenosti s projektováním, umístěním a projednáním výstavby telekomunikačních stanic různých typů v městských památkových zónách. Pro všechny průzkumné a projekční činnosti disponujeme zkušenými projekční týmy, s profesionálním vybavením potřebnými softwarovými i technickými prostředky.

Vlastní realizace
Vlastní stavby jsou realizovány vždy dle předem vypracované a schválené projektové dokumentace. Všechny vyrobené ocelové konstrukce jsou žárově zinkovány. Firma MIRAMO spol. s r.o. vyrábí všechny prvky ocelových konstrukcí a technologické kontejnery pro umístění technologie ve vlastních výrobních prostorách. Všechny montážní i stavební práce jsou prováděny v souladu příslušnými normami. Stavební hmoty, elektroinstalační materiál včetně technologických prvků mají příslušné certifikáty a prohlášení o shodě.
Všichni případní subdodavatele vlastní příslušné oprávnění a atestace. Vlastní technologické prvky, antény, mikrovlnné spoje jsou oživeny a testovány měřícími přístroji. Na všechny provedené testy jsou vystaveny příslušné protokoly.

Příklady některých realizací:

Metropolitní SDH sítě

Instalace mikrovlnných spojů

Výstavba stanic NMT,GSM a DCS

Instalace antén pro dálkový příjem

Instalace mikrovlnného spojení pro digitální TV vysílání v Praze

Instalace antén pro VKV vysílání




 
    2012 MIRAMO ©